Kategorie

Archiwalne

Programy: “Opieka wytchnieniowa” i “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach uprzejmie informuje, że z uwagi na dużą ilość zgłoszeń przewyższającą możliwości zabezpieczenia potrzeb wszystkich ubiegających się o pomoc w ramach Programów “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 nabory zostają zamknięte z dniem 09.03.2023 r.

Zgłoszenia osób, którym nie przyznano usługi z powodu wykorzystania limitu uczestników lub środków zostały wpisane na listę rezerwową. Rezygnacja osoby zakwalifikowanej do Programu będzie skutkowała zaproszeniem kolejnej osoby z listy rezerwowej.