Kategorie

Archiwalne

Poradnik – “Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja na terenie Miasta Gliwice w 2020 r.”

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego “DOGMA” z siedzibą w Katowicach jest organizacją pozarządową, która w 2020 r. prowadzi Punkty Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Miasta Gliwice.

Z darmowych porad prawnych i obywatelskich może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.
Oświadczenie takie składane jest osobie świadczącej nieodpłatne poradnictwo. Na poradę obowiązują zapisy, których można dokonać pod numerem telefonu: +48 517 081 054.