Kategorie

Archiwalne

Pomoc w okresie zimowym

POMOC W OKRESIE ZIMOWYM SŁUŻĄCA POPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE  GLIWIC. 

W związku ze zbliżającą się zimą Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach podaje informacje niezbędne do udzielania ewentualnej pomocy osobom wymagającym wsparcia, zagrożonym warunkami pogodowymi, a w szczególności; osobom bezdomnym, ubogim, niezaradnym życiowo, niepełnosprawnym, samotnym,  starszym, które w okresie zimowym znajdują się  w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.    

Prosimy wszystkich mieszkańców Gliwic o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów, osoby z najbliższego otoczenia, czy w okresie trudnych warunków pogodowych posiadają odpowiednie warunki mieszkaniowe, niezagrażające zdrowiu i  życiu oraz reagowanie na napotkane osoby bezdomne pozostające bez schronienia.

Poniżej podajemy numery telefonów, z których mogą korzystać osoby potrzebujące pomocy oraz osoby zgłaszające konieczność udzielenia pomocy komuś z otoczenia.

Pomoc dla osób bezdomnych oraz informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach u pracowników socjalnych Zespołu ds. bezdomności ul. Ziemowita 1, pok. 4,5 tel. (32) 337 11 81, 335 96 74 lub w sekretariacie Działu Pomocy Środowiskowej (32) 335 96 27.

Informację w sprawie osób bezdomnych na terenie województwa śląskiego można także uzyskać dzwoniąc pod

987

 • całodobowy bezpłatny numer z telefonów stacjonarnych i komórkowych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia, funkcjonujący od 1 listopada do 31 marca.

lub dzwoniąc pod numery alarmowe:

 • nr 112
 • Straż Miejska 986,
 • Policja 997,
 • Pogotowie Ratunkowe 999,

Osobom bezdomnym z ostatnim stałym zameldowaniem w Gliwicach zapewniamy  tymczasowe schronienie w schroniskach dla osób bezdomnych na terenie Gliwic i poza Gliwicami. Skierowanie do tych placówek wydawane jest przez pracowników socjalnych Zespołu ds. bezdomności tut. Ośrodka.

Wszystkie osoby bezdomne mogą uzyskać  tymczasowe schronienie  w całodobowej ogrzewalni prowadzonej na zlecenie Miasta Gliwice przez Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta przy ul Składowej 4.  Ogrzewalnia umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w miejsca siedzące, również osobom  pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych, które są zdolne do samoobsługi, a  których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Inna pomoc oferowana osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy to m. in. posiłki w jadłodajniach na terenie Gliwic,  umożliwienie kąpieli, pomoc  finansowa w szczególności na leki, opał itp., pomoc w formie usług opiekuńczych, objęcie ubezpieczeniem umożliwiającym bezpłatne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, oraz inna w zależności od potrzeb i sytuacji.
Dodatkowo wsparcia osobom bezdomnym i potrzebującym na terenie Gliwic udzielają organizacje pozarządowe wydając  paczki żywnościowe oraz odzież:
1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Gliwicach ul. Wrocławska 16 (pn.-pt. 7.30-15.30)
2. Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Ziemowita 2, wydawanie żywności  w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00-15.00.

Wydawanie odzieży – przy parafii Chrystusa Króla ul. Okrzei 31 w środy od 8.00-10.00 i 17.00 do 18.00 oraz  przy parafii Św. Bartłomieja ul. Bernardyńska 19 we wtorki od 14.00-16.00
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Chopina 11 (czwartki 10.00-14.00)

Osoby wymagające  pomocy i wsparcia  można zgłaszać  u pracowników socjalnych w 4 filiach Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania:

 • Filia 1 ul. Reymonta 18, Punkty Rejonowe Filii 1 ul. Krzywa 2/4 oraz ul. Bł. Czesława 36
 • Filia 2 ul. Fiołkowa 26 oraz Punkt Rejonowy Filii 2 ul. Dziewanny 2
 • Filia 3 ul. Bojkowska 20
 • Filia 4 ul. Ziemowita 1

  Godziny przyjęć stron przez pracowników socjalnych:

 • Poniedziałek: 9.00-11.00 i od 15:00 -16:30
 • Wtorek: 8.00-10.00
 • Środa: 8.00-10.00
 • Czwartek: 13.00-15.00
 • Piątek: 8.00-10.00

  Godziny urzędowania sekretariatu DPŚ:

 • Poniedziałek: 7.30-17.00
 • Wtorek-czwartek 7:30-15:30
 • Piątek: 8.00-13:30