Kategorie

Archiwalne

Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością / Допомога громадянам України з інвалідністю

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Jeśli opuściłeś Ukrainę po 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym kraju, posiadasz wydane przez organy ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności i zalegalizowałeś swój pobyt na terenie Polski – możesz liczyć na wsparcie w zakupie niektórych wyrobów medycznych.

Szczegóły dotyczące programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdziesz na stronie https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Jeśli przebywasz w Gliwicach wniosek wraz z załącznikami możesz złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. Szczegóły dotyczące procedury oraz druk wniosku znajdziesz tutaj.

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) «Допомога громадянам України з інвалідністю».

Якщо ви виїхали з України після 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями в цій країні i у вас є довідка або акт огляду медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), виданий органами влади України, і легалізовано ваше перебування в Польщі – Ви можете розраховувати на підтримку в придбанні певних медичних виробів.

З деталями програми «Допомога громадянам України з інвалідністю», що фінансуються з Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, можна ознайомитись на сайті: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/

Якщо ви перебуваєте в Глівіце, ви можете подати заяву з додатками до Ośrodka Pomocy Społecznej в Gliwicach. Детальну інформацію щодо процедури та форми заявки можна знайти тут.

Pliki do pobrania: