Kategorie

Archiwalne

Pomoc dla osób bezdomnych w okresie zimowym

Telefony bezpłatne:

 • 987 całodobowy,
 • 986 Straż Miejska,
 • 997 Policja,
 • 999 Pogotowie Ratunkowe,
 • Infolinia 800 100 022,
 • tel. alarmowy 112

Zgłoszenia przyjmują i pomocy udzielają pracownicy socjalni Zespołu ds. bezdomności ul. Ziemowita 1 pok. Nr 4,5

telefon: (32) 337 11 81, (32) 335 96 74 lub sekretariat DPŚ: (32) 335 96 27

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek. 9:00 – 11:00,
wtorek 8:00 – 10:00,
środa, piątek 8:00 – 10:00,
czwartek 8:00 – 10:00, 13:00 – 15:00

Można uzyskać pomoc m.in. w formie schronienia, posiłków, odzieży, obuwia, kąpieli, finansowej itp.

Oferta schronienia dla bezdomnych mężczyzn:

 • w schronisku prowadzonym przez Fundację „Zacisze Grażyny” ul. Leśna 4, 44-172 Niewiesza – za skierowaniem z OPS, dojazd autobusami firmy Grand Tour Venus – przystanek koło Dworca PKP
 • w schronisku Towarzystwa św. Brata Alberta w Gliwicach, ul. św. Brata Alberta 63 (Gliwice Bojków), dojazd autobusem nr 194, 710, 648, kierunek Knurów, przystanek Bojków – Górny lub autobusem nr 8, kierunek Knurów – Szpitalna, tel. (32) 232-94-61
 • w noclegowni Towarzystwa św. Brata Alberta w Gliwicach, ul. Składowa 4 (boczna ul. Warszawskiej za składem budowlanym “Buster”), tel. (32) 334-50-17
 • w ogrzewalni w Gliwicach ul. Składowa 4 (boczna ul. Warszawskiej za składem budowlanym “Buster”), tel. (32) 334-50-17

Oferta schronienia dla bezdomnych kobiet:

Dom dla Bezdomnych Kobiet i Samotnych Matek z Dziećmi ul. Sikorskiego 134

(Gliwice Sośnica) – za skierowaniem z OPS,

dojazd autobusem nr 32, kierunek Zabrze (ostatni przystanek w Gliwicach)

tel. (32) 335-53-40, (32) 335-41-50, 510 230 115,

w przypadku braku miejsc w tej placówce możliwe skierowanie do innej placówki.

Inne formy pomocy:

 • Klub Integracji Społecznej w Gliwicach ul. Zwycięstwa 27 of., tel. (32) 230-54-08, od poniedziałku do piątku od 9:00 do 14:00
 • Możliwość spędzenia czasu w dzień przy niskich temperaturach, uzyskania wsparcia w aktywizacji społeczno – zawodowej.
 • Polski Czerwony Krzyż w Gliwicach ul. Wrocławska 16, tel./fax (32) 231 70 68
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej w Gliwicach ul. Chopina 11, tel. (32) 231-14 -76
 • Możliwość uzyskania wsparcia w formie żywności, odzieży, obuwia.