Kategorie

Archiwalne

Polecenie nr 42/2020 Wojewody Śląskiego

Informujemy, że zgodnie z Poleceniem nr 42/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 24 marca 2020 r. czasowe zawieszenie działalności:

  • placówek wsparcia dziennego
  • centrów integracji społecznej
  • klubów integracji społecznej
  • dziennych domów i klubów seniora
  • środowiskowych domów samopomocy
  • warsztatów terapii zajęciowej

przedłuża się do 10.04.2020 r.