Kategorie

Archiwalne

PFRON PRZYWRÓCIŁ DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU WÓZKÓW INWALIDZKICH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM!

PFRON PRZYWRÓCIŁ DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU WÓZKÓW INWALIDZKICH O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ I OBSZAR C ZADANIE 1.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Wnioski wydawane i przyjmowane są w biurze obsługi środków PFRON Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zwycięstwa 34 w godzinach:

poniedziałek 12.30-16.30

wtorek 12.30-15.00

środa 8.00-11.00

czwartek 8.00-11.00

piątek 8.00-11.00

Termin składania wniosków upływa 31.08.2019