Ogłoszenia

Ogłoszenia Czas na zmiany II

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
zobacz wiecej
Informujemy, że w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym i dotyczących edukacji finansowej w ramach realizacji projektu “Czas na zmiany II”. Zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert.
Szczegóły dotyczące konkursów:

Usługi aktywnej integracji dot. edukacji finansowej

Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym


Otwarty konkurs ofert - aktywizacja zawodowa
zobacz wiecej

Otwarty konkurs ofert - edukacja finansowa
zobacz wiecej

Zarządzenie nr 13 dot. rozstrzygnięcia konkursu - edukacja finansowa
zobacz wiecej
Zarządzenie nr 14 dot. rozstrzygnięcia konkursu - aktywna integracja o charakterze zawodowym
zobacz wiecej