Kategorie

Archiwalne

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – ŚP, SZO, ZDO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od 1 października 2015 r. nastąpiła zmiana ustawy, która umożliwiła osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych dokonania wyboru:

  • podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS lub w ZUS (dotyczy nowych świadczeń),
  • rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrotu do ubezpieczenia w KRUS przez osoby pobierające świadczenie, które zaprzestały pracy w gospodarstwie rolnym.