Kategorie

Archiwalne

Narodowy Spis Powszechny

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty m in. do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno-ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności są istotne z perspektywy składania wniosków o dofinansowanie i sporządzania studiów wykonalności projektów, a także tworzenia biznesplanów – wykorzystują je przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

 

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

 

Banner informacyjny o Narodowym Spisie Powszechnym, osoby na niebieskim tle, napis "wejdź na spis.gov.pl i spisz się! Spis trwa od 1 kwietnia"