Kategorie

Archiwalne

Nabór zgłoszeń do programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Gliwice o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór do Programu.

 

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu “Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Wypełnione druki należy dostarczyć do 28 lutego 2022 r. do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

  • osobiście w godzinach urzędowania (informacja na stronie Ośrodka);
  • poprzez pozostawienie w zamkniętej kopercie w skrzynce podawczej lub
  • drogą elektroniczną EPUAP: /opsgliwice/SkrytkaESP
  • drogą pocztową na adres Ośrodka

W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż zakładana, zostaną ogłoszone kolejne nabory.

Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 32 335 96 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail