Kategorie

Archiwalne

Miasto nie wypłaca pieniędzy za pomoc uchodźcom

Informujemy, że Miejski Punkt Pomocy Ukrainie i Urząd Miejski w Gliwicach nie wypłacają pieniędzy za pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy.

Aktualnie ani Urząd Miejski w Gliwicach, ani żadna jednostka organizacyjna miasta nie ma prawnych możliwości przekazywania pieniędzy osobom wspierającym obywateli Ukrainy. Pieniędzy nie może wypłacać także Miejski Punkt Pomocy Ukrainie. Udzielenie noclegu, zorganizowanie transportu czy przekazanie żywności uchodźcom z Ukrainy jest dobrą wolą darczyńców.

Gliwicki samorząd jest zaangażowany w koordynację pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Z inicjatywy Miasta powstał między innymi Miejski Punkt Zbiórki Darów w Arenie Gliwice oraz Punkt Pomocy Ukrainie przy ul. Studziennej.

W przypadku wprowadzenia zmian w przepisach, które będą uprawniały samorządy do przekazywania środków finansowych za pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską 24 lutego br. lub później, informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w miejskich kanałach informacyjnych.

źródło: gliwice.eu