Zespół pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością

ul. Bojkowska 20, tel. (32) 232 09 04