Zespół Pierwszego Kontaktu

Dane kontaktowe

ul. Górnych Wałów 9

 

Informacja ogólna dla osób zgłaszających się do Ośrodka po raz pierwszy

Pokój nr 7 tel.: 32 335 96 08

w godzinach:

poniedziałek 8:00 – 16:30
wtorek, środa, czwartek 8:00 – 15:00
piątek 8:00 – 13:30
(UWAGA: przerwa 12:00 – 12:30)

Pracownicy socjalni:

Pokój nr 4 tel.: 32 335 96 42
Pokój nr 6 tel.: 32 335 96 33

w godzinach:

poniedziałek 9:00 – 11:00 i 15:00 – 16:30
wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00
czwartek 13:00 – 15:00

Kierownik Zespołu

Pokój nr 18 tel.: 32 335 96 17