Zespół pracy socjalnej i usług do spraw osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych

Zespół pracy socjalnej i usług do spraw osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych

Adres: ul. Bojkowska 20 (I piętro), 44-100 Gliwice.

Pracownicy socjalni

tel. 32 335 97 90, 32 232 09 01 oraz 32 401 03 51

Kierownik zespołu

tel. 32 232 09 04

e-mail: zpsu3@ops.gliwice.eu

Z pracownikami socjalnymi można skontaktować się telefonicznie w następujących godzinach:

Poniedziałek 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00

Czwartek 13:00 – 15:00