Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym (praca socjalna)

Dane kontaktowe

ul. Fiołkowa 26

tel. 32 300 01 11