A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Zespół ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością (praca socjalna)

Dane kontaktowe

ul. Błogosławionego Czesława 36
tel. 32 335 96 81

ul. Reymonta 18
tel. 32 300 23 20

Zespół wspiera osoby bezdomne przebywające w placówkach dla osób bezdomnych oraz w przestrzeni publicznej miasta Gliwice. Praca socjalna z osobami bezdomnymi realizowana jest m.in. w oparciu o ustalenia Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, kontraktu socjalnego lub Programu Usamodzielniania. Udzielając wsparcia osobom bezdomnym pracownicy socjalni korzystają z różnych form, metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do konkretnej sytuacji osoby bezdomnej i jej potrzeb. Pracownicy świadczą pomoc w ramach metodycznej pracy socjalnej towarzysząc osobie bezdomnej w zmianie.

W ramach wsparcia osób przebywających w przestrzeni miejskiej Miasta Gliwice pracownicy wykorzystują metodę steetworking docierając z ofertą pomocy do osób przebywających w przestrzeni miejskiej, w altanach na działkach, pustostanach, etc.

Pracownicy socjalni wspierają osoby zagrożone bezdomnością – informacyjnie, w ramach poradnictwa, kierują do prawnika w ramach porad bezpłatnych oraz konsultują kwestie związane z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie opróżnienia lokalu mieszkalnego z zarządcami budynku. Informują osoby, które mają orzeczoną sądownie eksmisję o konieczności fizycznego uczestniczenia w postępowaniu oraz o możliwości uzyskania wsparcia w formie schronienia w placówkach, gdy osoba/rodzina nie ma innych możliwości zapewnienia sobie lokalu mieszkalnego.

Ponadto pracownicy socjalni wspierają osoby korzystające ze wsparcia w ramach mieszkania chronionego oraz osoby będące w procesie wychodzenia z bezdomności, usamodzielniające się w lokalach socjalnych/docelowych z zasobów gminy.

Pracownicy socjalni ww. Zespołu nie prowadzą postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych.

Sekcja Logotypów