Zespół pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością

  • Bł. Czesława 36, tel. (32) 335 96 80 i (32) 335 96 81;
  • Reymonta 18 tel. (32) 300 23 21;