Kategorie

Archiwalne

Komunikat – MZON

U W A G A !!!

OD DNIA  25 MAJA 2020R.   PRZYWRÓCENIE  BIEGU TERMINÓW
W POSTĘPOWANIU  ADMINISTRACYJNYM

 

W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia  14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r. po.z 875
) oraz uchyleniem przepisów wstrzymujących bieg terminów administracyjnych,

i n f o r m u j e m y

iż TERMINY zaczynają biec  ponownie od   25 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 20 wyżej wymienionej ustawy – uchylone zostały obowiązujące od dnia
31 marca 2020r. przepisy art  15zzr i art.15zzs. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
, które wstrzymały bieg terminów.

 

Od dnia 25 maja 2020r. terminy będą biegły dalej z odliczeniem dni poprzedzających zawieszenie postępowania.