Kategorie

Archiwalne

KOMUNIKAT

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, informuje, że od 15 czerwca br. stanowiska do obsługi spraw wymagających bezwzględnie osobistego stawiennictwa przy ul. Górnych Wałów 9, czynne będą:

 • w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
 • w czwartki w godzinach od 9.00 do 11.00
 • w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00

Przy stanowisku interesanci będą obsługiwani pojedynczo.

We wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną.
W przypadkach szczególnych, niecierpiących zwłoki istnieje możliwość osobistego kontaktu z pracownikiem po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

KASA Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 kwietnia 2020 r. będzie NIECZYNNA. Prosimy zatem o wskazywanie kont bankowych, na które będą przekazywane Państwa świadczenia.

Numer konta należy podać poprzez wysłanie oświadczenia za pośrednictwem poczty, a w sytuacjach szczególnych złożenie go w naszych placówkach przy ul.: Dziewanny 2, Górnych Wałów 9.

Ważne telefony uruchomione w związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

Osoby objęte kwarantanną:

 • 516 040 190

(poniedziałek – czwartek: od 8.00 do 15:00, piątek: od 8.00 do 13.00).

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, niesamodzielne: 

 • 32 335 96 48 (poniedziałek – czwartek: od 8.00 do 15:00, piątek: od 8.00 do 13.00)

Osoby potrzebujące wsparcia psychoemocjonalnego:

 • 32 335 41 50 (telefon całodobowy),
 • 797 391 973 (telefon całodobowy),
 • 32 401 20 90 (poniedziałek – piątek: od 8:00 do 14:00),
 • 514 047 526 (poniedziałek – piątek: od 8:00 do 15:00),
 • WhatsApp: 797 391 973
 • Skype: OIK Gliwice

Pozostałe telefony:

 

Zespół pierwszego kontaktu

tel.: 32 335 96 08, 32 335 96 33, 32 335 96 42, e-mail:  zpk@ops.gliwice.eu

Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 96 44, 32 335 96 46, 32 335 96 15, e-mail: ops@ops.gliwice.eu

 

Kancelaria Główna ul. Górnych Wałów 9

tel.:  32 335 96 05,  e-mail: ops@ops.gliwice.eu

 

Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 96 14 (500+, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny),

tel.: 32 335 96 10, 32 335 96 11 (dłużnicy alimentacyjni) e-mail: rsr@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 1 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Reymonta 18

tel.:  32 335 42 51, 32 333 21 05, 32 333 21 06, 32 230 73 76, 32 230 73 75,

e-mail:  z1ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 2 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Dziewanny 2

tel.: 32 279 95 09, 32 279 95 20, 32 279 95 23, 32 279 00 25,

e-mail:  z2ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół nr 3 ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną ul. Ziemowita 1

tel.: 32 337 11 81, 32 335 96 74, 32 335 96 75, 32 335 96 77, 32 335 96 72,

e-mail:  z3ops@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością ul. Bł. Czesława 36 i ul. Reymonta 18

tel.: 32 335 96 80, 32 335 96 81, 32 300 23 21, e-mail:   zpsu2@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, dł. chorych i uzależnionych ul. Bojkowska 20

tel. 32 232 07 02,  32 335 97 90, 32 401 03 51, 32 232 09 01, 32 232 09 04

e-mail: zpsu3@ops.gliwice.eu

 

Dział Świadczeń ul. Górnych Wałów 9

e-mail: ds@ops.gliwice.eu

Stypendia tel. 32 335 96 06

Domy pomocy społecznej tel. 32 335 96 36

Należności za usługi opiekuńcze tel. 32 335 96 17

Świadczenia z tyt. Pieczy zastępczej tel. 32 335 96 20

Transport osób niepełnosprawnych tel. 32 332 44 50

 

Sekretariat ul. Górnych Wałów 9

tel.: 32 335 97 00 , 32 335 96 99, FAX: 32 230 80 27  e-mail: ops@ops.gliwice.eu

Dział Księgowości ul. Górnych Wałów 9

tel.: odpłatności – 32 335-96-63, ubezpieczenia ZUS 32 335-96-65,

e-mail: dk@ops.gliwice.eu

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Sikorskiego 134

tel.: 32 335 53 40, 32 335 41 50, FAX 32 335 53 40, e-mail: oik@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym ul. Fiołkowa 26

tel.: 32 300 01 11,32 231 00 98, FAX 32 231 00 98,  e-mail: zpsu4@ops.gliwice.eu

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin ul. Ziemowita 1

tel.: 32 335 96 78, 32 335 96 73, 32 335 96 76,   e-mail:  zpsu1@ops.gliwice.eu

 

Dział Analityczno-Strategiczny – projekty UE ul. Górnych Wałów 9 i ul. Bojkowska 20

tel.: 32 335 96 54, 32 330 20 73  e-mail: das@ops.gliwice.eu

 

Gliwicki Ośrodek Integracji Niepełnosprawnych ul. Zwycięstwa 34 oficyna

tel.: 32 332 44 48  e-mail: goin@ops.gliwice.eu

 

Biuro obsługi środków PFRON, ul. Zwycięstwa 34 of

tel.: 32 332 44 50, 32 332 44 41, e-mail pfron@ops.gliwice.eu

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Bojkowska 20

tel.: 32 230 26 90, 32 232-99-10  e-mail: mzon@ops.gliwice.eu

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Dzienny Dom „Senior+” ul. Kozielska 71 i ul. Partyzantów 30

tel.: 32 231 83 71, 32 231 83 72, e-mail: ddps@ops.gliwice.eu