Kategorie

Archiwalne

Informacje na temat pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących PO PŻ 2014-2020

W okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest Podprogram 2016.

Podczas trwania Podprogramu osoby potrzebujące są zaopatrywane w takie artykuły spożywcze jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier biały, olej rzepakowy.
Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPIPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 pomocą żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Aby móc skorzystać z w/w Programu należy zgłosić się do pracownika socjalnego filii właściwej ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu osoby potrzebującej w celu wypełnienia oświadczenia, na podstawie którego tut. Ośrodek tworzy listę dla organizacji lokalnych.

W Gliwicach żywność wydawana jest przez dwie organizacje lokalne;

1. PCK przy ul. Wrocławskiej 16

2. PKPS przy ul. Chopina 11

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Czytaj więcej