Kategorie

Archiwalne

Informacje dot. zaświadczeń

Ośrodek Pomocy Społecznej, Referat Świadczeń Rodzinnych informuje, iż w celu uzyskania zaświadczenia o pobieraniu bądź niepobieraniu: świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć prośbę o wystawienie zaświadczenia w oddziale Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnym z miejscem zamieszkania (odpowiedni rejon) tj.:

  • Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Ziemowita 1, tel: (32) 335 53 54,
  • Filia nr 1 SOŚNICA, ul. Reymonta 18, (32) 230 73 76,
  • Filia nr 2 ŁABĘDY, ul. Fiołkowa 26, (32) 270 60 35,
  • Filia nr 3 SIKORNIK, ul. Czajki 3 (32) 279 44 10,

lub drogą mailową wysyłając odpowiednią prośbę na adres Ośrodka.

W celu odebrania zaświadczenia należy stawić się osobiście wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość do Organu Właściwego wydającego zaświadczenia.

Istnieje również możliwość upoważnienia notarialnego osoby postronnej do załatwiania wszelkich spraw w imieniu wnioskodawcy, w tym także związanych min. z odbiorem zaświadczeń.

W myśl art. 217 § 3 zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Pliki do pobrania