Kategorie

Archiwalne

Informacje dot. projektu “Dzieci Ulicy”

Informuję, że z dniem 31.03.2016 Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację działań w Projekcie “Dzieci Ulicy” (prowadzenie świetlic oraz prace podwórkową z dziećmi). Od 1.04.2016 Świetlicę „Czesio” oraz Świetlicę „Debeściaki” prowadzi Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży z Gliwic, pracę podwórkową prowadzić będzie Stowarzyszenie GTW z Gliwic.