Kategorie

Archiwalne

Informacja o zmianie godzin przyjęć klientów Referatu Świadczeń Rodzinnych oraz o zasadach przyjmowania wniosków w nowym okresie zasiłkowym.

Dane kontaktowe:

Referat Świadczeń Rodzinnych

Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

tel.: 32 335 97 14,   32 335 97 20  (infolinia)

e-mail: rsr@ops.gliwice.eu

W związku nadchodzącym okresem zasiłkowym Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gliwicach informuje o zmianie godzin przyjęć klientów Referatu Świadczeń Rodzinnych ubiegających się o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 począwszy od 3 sierpnia 2020r.

Poniedziałek od 800 do 1600

Czwartek 800 do 1400

Piątek 800 do 1100

W celu zapewnienia sprawnej obsługi oraz minimalizacji zagrożenia w związku
z obowiązującym stanem epidemii Ośrodek wprowadza następujące rozwiązania organizacyjne:

Wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:

  • elektronicznie (wymagany jest Profil Zaufany lub podpis elektroniczny) za pośrednictwem:
  • w wersji papierowej w zamkniętych kopertach w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, G. Wałów 9, do skrzynki podawczej,
  • wysyłając na adres: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9, 44-100 Gliwice

Ważne! Informacja o sposobie wypełniania wniosków na nowy okres zasiłkowy <— kliknij tutaj

W przypadku braków formalnych we wniosku lub niepoprawnego wypełnienia wniosku – do klienta zostanie skierowane wezwanie.

Kontakt osobisty z pracownikami Referatu Świadczeń Rodzinnych w Gliwicach możliwy będzie:

  • wyłącznie dla klientów posiadających wezwanie do uzupełnienia wniosku (klienci bez wezwania o uzupełnienie wniosku nie będą obsługiwani)
  • z dotrzymaniem rygorów sanitarnych tj. posiadanie maseczki, rękawiczek i własnego długopisu
  • jednoosobowo – bez osób towarzyszących i dzieci

Po wejściu do budynku obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, założyć maseczkę, rękawiczki (osoby bez maseczek oraz osoby, u których występują objawy przeziębienia, gorączki, nie będą przyjmowane).

W celu sprawnej obsługi prosimy o prawidłowe wypełnianie wniosków, wpisywanie nr telefonów i adresów e – mail. Instrukcja jak prawidłowo wypełnić wniosek została zamieszczona na stronie: (https://opsgliwice.pl/informacja-o-sposobie-wypelniania-wnioskow/)

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do kontaktu z Referatem Świadczeń Rodzinnych w Gliwicach drogą elektroniczną i telefoniczną.