Kategorie

Archiwalne

Informacja o złej jakości powietrza

Na podstawie “Informacji o jakości powietrza w województwie śląskim”, opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, otrzymanego z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, informujemy że wg prognozy w dniach 18-19 lutego 2019 roku będą zła jakość powietrza tym samym z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wskazane jest ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia narażenia na ich działanie.

Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na otwartej przestrzeni, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.