Kategorie

Archiwalne

Informacja o nowelizacji Ustawy dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od 1 stycznia 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych każda osoba opiekująca się więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w rodzinie oraz zmuszona do rezygnacji z pracy, by się nimi opiekować, otrzyma prawo do świadczeń. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Z dniem 1 stycznia 2017 r. uchyla się powyższy przepis.