Kategorie

Archiwalne

Informacja dot. wypłaty dodatku węglowego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że zamówione środki finansowe na wypłatę dodatku węglowego do dnia dzisiejszego nie zostały przekazane przez Wojewodę Śląskiego.
W związku z powyższym przyznane dodatki nie mogą zostać wypłacone w ustawowym terminie.
Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu dotacji na ten cel. Zaistniała sytuacja jest niezależna od Miasta Gliwice.