Kategorie

Archiwalne

Informacja dot. posiłków

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w związku z obowiązującym stanem epidemii, zgodnie z rekomendacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego istnieje możliwość zmiany formy świadczenia z posiłków na świadczenie pieniężne. W celu zmiany formy świadczenia konieczne jest złożenie wniosku oraz przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wnioski można zgłaszać telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bezpośrednio w siedzibie Ośrodka oraz za pośrednictwem poczty.