Kategorie

Archiwalne

Informacja dot. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Informujemy, że Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie, który do 31.12.2016 r. funkcjonował w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, od dnia 01.01.2017 r. funkcjonuje w strukturach nowej jednostki tj. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Informacje dot. CPZiWR nie będą publikowane na naszej stronie.