Kategorie

Archiwalne

Informacja dot. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Informujemy, że Dział Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie, który funkcjonuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, od dnia 01.01.2017 r. będzie funkcjonował w strukturach nowej jednostki tj. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Informacje dot. CPZiWR nie będą aktualizowane na naszej stronie.