Zespół pracy socjalnej i usług ds. wsparcia i aktywizacji osób i rodzin – wsparcie dla rodzin

Zadaniem zespołu jest prowadzenie pracy socjalnej i działań na rzecz osób i rodzin wymagających pomocy celem wsparcia w funkcjonowaniu oraz rozwoju.

Zespół wspiera rodziny zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w obszarze opiekuńczo – wychowawczym. Osoby i rodziny chcące polepszyć społeczne funkcjonowanie.

Pracujemy z seniorami zainteresowanymi aktywizacją społeczną. Wspieramy osoby pozostające bez zatrudnienia, osoby opuszczające zakłady karne oraz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej.

 

Pracownicy Socjalni przyjmują strony:

ul. Ziemowita 1

Poniedziałek 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00

Czwartek 13:00 – 15:00