A A A
Logo Fundusze Europejskie Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Logo UE EFS
Logo Fundusze Europejskie, Flaga Państwowa Rzeczypospolitej Polskiej, Logo UE EFS

Informacje ogólne

USŁUGI SPOŁECZNE NA START II

Projekt „Usługi społeczne na start  II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATOR PROJEKTU: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 807 430,00 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 750 909,90

 

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi, beneficjentów OPS w Gliwicach, którzy doświadczają ubóstwa oraz bezradności związanej z wychowaniem i opieką nad dziećmi, prowadzeniu gospodarstwa domowego.  Wsparciem w projekcie zostanie objętych minimum 80 osób.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości  usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, a także wspierających proces deinstytucjonalizacji poprzez zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej.

 

 Zaplanowano następujące typy działań w projekcie:

  • wsparcie pedagogiczno-treningowe świadczone przez dwóch specjalistów pracy z rodziną oraz pedagoga
  • wsparcie psychologa
  • usługa konsultanta ds. ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
  • usługa konsultanta ds. wsparcia rodziny z osobami niepełnosprawnymi
  • usługa coachingu rodzinnego
  • warsztaty profilaktyki uzależnień
  • usługa edukacji finansowej
  • usługa rzecznika osoby zadłużonej/ intermediacje
  • warsztaty umiejętności rodzicielskich

Biuro projektu oraz pomieszczenia w których realizowane jest wsparcie nie posiadają barier architektonicznych.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 20, tel: 501-078-476

 Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na facebook.pl – Usługi Społeczne na Start II.

Sekcja Logotypów