Informacje o projekcie

 

O projekcie

Projekt „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 31.12.2020 r.

BENEFICJENT: GLIWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

REALIZATORZY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH, GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

INTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 997 592,07 ZŁ

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 897 712,47 ZŁ

OPIS PROJEKTU:

Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie rewitalizowanego osiedla Baildona w Gliwicach. Obejmie wsparciem min. 120 mieszkańców osiedla, w szczególności pozostających bez pracy oraz z niepełnosprawnościami. Działania będą koncentrowały się na 4 Programach Aktywności Lokalnej: PAL „Krzywa”, PAL „Chorzowska”, „PAL Bł. Czesława”, „CAL”, będą obejmowały przede wszystkim:

– pracę socjalną,

– warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznych,

– współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy i wspieranie ich różnorodnych oddolnych inicjatyw poprzez pakiety animacyjne,

– wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym dla mieszkańców osiedla,

– giełdę wymiany usług sąsiedzkich,

– warsztaty aktywizujące, mające na celu podniesienie aktywności i wyposażenie uczestników/czek w narzędzia niezbędne do podejmowania działań społecznych,

– klub osiedlowy

– kluby tematyczne,

– warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży

– rozwój idei wolontariatu

– streetworking osiedlowy

– wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, asystenta rynku pracy.

Mieszkańców Osiedla Baildona chętnych do udziału w działaniach zapraszamy do kontaktu:

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9,

pok. 4 i 6 (tel. 501 079 158, 501 079 214, 501 079 211, 501 079 243),

lub

Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Strefa Aktywności Społecznej ul. Jagiellońska 21.

 

Informacje o aktualnych działaniach można śledzić na facebook’u: https://www.facebook.com/TwojaSpolecznoscTwojaSzansa/