Pakiet Opieki Wytchnieniowej

Zapraszamy opiekunów dorosłych osób zależnych do skorzystania z pakietu wsparcia. Projekt realizowany jest przez Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia, stanu wiedzy oraz samopoczucia opiekunów, a tym samym wsparcie funkcjonowania rodzin osób zależnych.