Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Aby móc skorzystać z pomocy żywnościowej FEAD należy zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego zespołu ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu osoby potrzebującej w celu wypełnienia skierowania, który tut. Ośrodek przekaże organizacji lokalnej.

W Gliwicach żywność wydawana jest przez organizację:

  • Polski Czerwony Krzyż przy ul. Wrocławskiej 16  tel. 32 231 70 68  (pn.-pt. 10.00-12.00)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej  FEAD.

Celem krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest zmniejszenie ubóstwa poprzez bezpłatne przekazywanie najbardziej potrzebującym artykułów spożywczych lub posiłków. Organizacje lokalne przygotowują również, w ramach realizacji PO PŻ 2014-2020, działania towarzyszące dla osób zakwalifikowanych do pomocy, polegające na prowadzeniu warsztatów o różnej tematyce związanej z żywieniem oraz pokazującej możliwości wykorzystania otrzymanych artykułów spożywczych.

Pomoc żywnościowa kierowana jest do osób/rodzin, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Przejdź na stronę Ministerstwa.

Informacje szczegółowe na temat Podprogramu 2021 dostępne są tutaj.

Od grudnia 2021 do czerwca 2022 będzie trwała realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021. Poniżej zostały przedstawione produkty, jakie można otrzymać podczas trwania tego Podprogramu, który obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg :

  • artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe),
  • artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki, kasza jęczmienna),
  • artykuły mleczne (mleko UHT),
  • artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze – olej rzepakowy.