Zespół pracy socjalnej i usług ds. osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorych i uzależnionych

Zespół podejmuje działania z zakresu szeroko rozumianej pracy socjalnej min. w obszarze poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, długotrwale chorymi i uzależnionymi.

Pomaga skorzystać z dostępnych możliwości i uprawnień w tym z wykorzystaniem środków z PFRON i związanych z orzecznictwem MZON,  ułatwia dostęp do świadczeń lekarskich osobom niesamodzielnym.

Zajmuje się prowadzeniem mieszkań chronionych i organizowaniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zespół planuje stworzenie innowacyjnego wsparcia dla opiekunów dorosłych osób zależnych w ramach pakietu opieki wytchnieniowej, organizowanie integracyjnych spotkań okolicznościowych i warsztatów dla opiekunów  i podopiecznych w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości grup docelowych.

 

ul. Bojkowska 20, I piętro

Godziny przyjęć stron:

Poniedziałek 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:30

Wtorek, środa, piątek 8:00 – 10:00

Czwartek 13:00 – 15:00