A A A

Usługi Asystenta osoby Niepełnosprawnej

Fundacja Różyczka realizator projektu:
ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ zaprasza osoby niepełnosprawne do korzystania z usług Asystentów.
W ramach projektu, przez 7 dni w tygodniu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z usług asystenta. Wyjście z domu, spotkanie z ludźmi, wizyta w kinie, teatrze, na wymarzonym koncercie lub meczu, zakupy, pomoc w dotarciu do lekarza czy podróż autobusem bądź pociągiem, nie musi być już problemem trudnym do pokonania.
Asystenci pomagają w dojeździe w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce, wspierają w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej i rehabilitacji oraz w załatwianiu spraw codziennych
i urzędowych.
Oferujemy wsparcie asystentów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną bądź ruchową w stopniu umiarkowanym i znacznym zamieszkałych na terenie Gliwic.

Usługi asystenckie są dostępne codziennie między godz. 7.00 a 22.00, poza świętami określonymi w przepisach o dniach wolnych od pracy.
Czas realizacji usług od maja 2018 do grudnia 2019. Usługi realizowane są na terenie Gliwic, a w szczególnych przypadkach mogą być świadczone na terenie aglomeracji górnośląskiej (np. dojazd do rehabilitanta czy poradni zdrowia lub teatru w sąsiedniej miejscowości itp.).
Usługi mogą być zamawiane telefonicznie pod numerem 514 071 711 (od poniedziałku do piątku między godz. 15.30 a 18.30) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aon@fundacjarozyczka.pl, a także osobiście w biurze koordynatora projektu w siedzibie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Kościuszki 35 (środy w godz. 16.00 – 18.00) oraz przy Filii GCOP Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3, Gliwice (piątki w godz. 16.00-18.00).

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej dostępny jest na stronie www.fundacjarozyczka.pl

Sekcja Logotypów