Załatwianie spraw/Dokumenty do pobrania

Załatwianie spraw / Dokumenty do pobrania

Godziny przyjmowania stron:

Poniedziałek: 11:00 – 16:30
Wtorek 8:00 – 14:00 (TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ przez stronę internetową lub telefonicznie pod nr. 32 232 99 10)
Środa: 8:00 – 14:00 (TYLKO PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU SIĘ przez stronę internetową lub telefonicznie pod nr. 32 232 99 10)
Czwartek: 8:00 – 13:00
Piątek: 8:00 – 10:00

Wysłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Bojkowska 20
44-100 Gliwice.

 

Wniosek o ustalenie niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności:

W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień, należy złożyć lub przesłać do MZON:

  1. Odpowiedni wniosek – oryginał
  2. Zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb MZON – oryginał
    Zaświadczenie lekarskie wypełnia w całości lekarz, ważne jest 30 dni od daty wystawienia.
  3. Kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej (tj. wypisy szpitalne, kartoteki od lekarzy prowadzących, wyniki badań).

Wniosek musi być wypełniony w całości (każda rubryka), czytelnym pismem, podpisany.

Wniosek o ponowne wydanie orzeczenia można składać najwcześniej 30 dni przed wygaśnięciem aktualnego.

Wnioski można pobrać poniżej:

Druki formularzy są dostępne do pobrania w siedzibie Zespołu przy ul. Bojkowskiej 20.

Brak oznaczenia przyczyny niepełnosprawności 02-P w orzeczeniu

Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 roku spowodowało, że z dniem 27 czerwca 2018 roku zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu „02-P” (choroby psychiczne) w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i zostały zobowiązane do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez zamieszczania tego symbolu. W związku z powyższym, dopiero z chwilą zmian ustawowych wchodzących w życie 23 października 2018 roku – zespoły ponownie wpisują w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności symbol przyczyny niepełnosprawności „02-P”.
Zatem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane od 27.06.2018 roku do 23.10.2018 roku nie zawierają tego symbolu przyczyny niepełnosprawności.
Osoby orzekane w tym okresie, wyłącznie dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, mogą wystąpić do zespołu, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji (powiatowy/ miejski bądź wojewódzki zespół) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności stanowiła choroba psychiczna. Zespół – w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku – wydaje takie zaświadczenie.