Informacja ogólna

Informujemy, że od 01.01.2022 r. wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej.

Wnioski na nowy okres będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego.

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ właściwy wypłacający to świadczenie.