Złóż wniosek przez Internet (bankowość internetowa)

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) za pośrednictwem bankowości internetowej.

Elektroniczne złożenie wniosku jest szybkie i proste, a skorzystanie z dostępnej formy pozwoli uniknąć wizyty w urzędzie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, banki które podpisały list intencyjny to:

 • Alior Bank SA,
 • Bank BPH SA,
 • Bank Handlowy w Warszawie SA,
 • Bank Millennium SA,
 • Bank Pekao SA,
 • Bank Pocztowy SA,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
 • Bank Zachodni WBK SA,
 • FM Bank PBP SA (Smart Bank),
 • ING Bank Śląski SA,
 • mBank SA,
 • PKO Bank Polski SA,
 • Raiffeisen Bank Polska SA,
 • SGB-Bank SA,
 • Bank Ochrony Środowiska SA,
 • Getin Noble Bank SA,
 • Deutsche Bank SA,
 • Credit Agricole
 • Bank Polska SA,
 • Eurobank.

W celu złożenia wniosku należy wejść na stronę banku i za pomocą bankowości elektronicznej przesłać wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w formie elektronicznej.

Uwaga!

Osoby składające wnioski elektroniczne za pośrednictwem bankowości internetowej proszone są o zweryfikowanie prawidłowości adresu zamieszkania wskazanego w ich profilu internetowym, ponieważ często wpływają wnioski z nieaktualnym adresem zamieszkania.

Sugerujemy przed wysłaniem wniosku za pośrednictwem banku (na ostatnim etapie jego uzupełniania) o zweryfikowanie wniosku, czy został prawidłowo wypełniony celem uniknięcia ewentualnych błędów, a tym samym wizyty w urzędzie.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY WYPEŁNIANIU WNIOSKU:

 • błędne miejsce zamieszkania (należy wskazać miejsce zamieszkania, a nie zameldowania)
 • dziecko, które ukończyło 18 rok życia nie jest dzieckiem, na które przysługuje świadczenie 500+
 • zaznaczenie wszystkich oświadczeń (w tym o pobycie/braku pobytu poza granicami RP)