Informacja ogólna

Informujemy, że od 01.01.2022 r. wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego należy składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej.

 

Wszystkie wydane informacje przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zachowują moc obowiązującą i wypłaty będą realizowane zgodnie z jej treścią, tj. do maja 2022 r. (poza przypadkami wskazanymi w ustawie).

 

Wnioski na nowy okres będą przyjmowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 lutego.

 

Przykład:

 

Klient pobiera świadczenie wychowawcze na 2 dzieci w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach. W styczniu 2022 r. chce złożyć wniosek na nowo narodzone dziecko (urodzone w grudniu 2021 r.). W omawianym przypadku należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na nowo narodzone dziecko, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach będzie wypłacał świadczenie na pozostałą 2 dzieci zgodnie z informacją do V 2022 r.

 

Przypominamy jednocześnie, że w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organ właściwy wypłacający to świadczenie.

 

W związku z powyższym w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wypłacone świadczenie wychowawcze przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach należy niezwłocznie poinformować o tym tut. organ.