Terminarz wypłat

Klienci, którzy złożyli wniosek do 31.01.2022 r. otrzymają wypłatę w lipcu 2022 r.

Klienci, którzy złożyli wniosek od 01.02.2022 r. do 31.10.2022 r. otrzymają wypłatę do 02.12.2022 r.

Informacja o terminach wypłat dla klientów, którzy nie wskazali we wniosku o dodatek osłonowy numeru konta bankowego – wypłata nastąpi w kasie tut. Ośrodka.

Klienci otrzymujący dodatek osłonowy w formie gotówkowej, którzy zostali powiadomieni w formie emaila lub w formie pisma o terminie swojej wypłaty planowanej na listopad 2022 r. mają możliwość wcześniejszego odebrania świadczenia w kasie tut. Ośrodka w dniu 11.07.2022 r. lub 25.07.2022 r.

Prosimy o odebranie dodatku osłonowego we wskazanym terminie.