A A A

Czas na zmiany II

Gdzie załatwię sprawę
Tel: 32 335 96 54Przejdź do strony

Czas na zmiany II

O projekcie

Projekt „CZAS NA ZMIANY II” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy.

Od września 2015 r. ruszyła rekrutacja uczestników Projektu „CZAS NA ZMIANY II” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, trwa cykl 3.

 

Wszystkie osoby chętne zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu “Czas na zmiany II”

ul. Bojkowska 20 piętro “-1”
tel. 32 330 20 73

e-mail: cnz2.efs@gmail.com

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu, ZAPRASZAMY.

Sekcja Logotypów