Praca socjalna

Praca socjalna

Zadaniem pracowników socjalnych Zespołu pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach jest udzielanie pomocy i wsparcia osobom bezdomnym przebywającym w placówkach dla osób bezdomnych, przebywającym w przestrzeni publicznej miasta Gliwice oraz osobom zagrożonym bezdomnością.

Praca socjalna może być prowadzona z osobą bezdomną lub rodziną na podstawie zawartego Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, Kontraktu Socjalnego oraz Programu Usamodzielnienia. Udzielając wsparcia osobom bezdomnym pracownicy socjalni korzystają z różnych form, metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do konkretnej sytuacji osoby bezdomnej i jej potrzeb.

 

Zespół pracy socjalnej i usług ds. bezdomności i zagrożenia bezdomnością

ul. Bojkowska 20, pok. 6, tel. (32) 232-09-04;

Godziny przyjęć stron:

poniedziałek  9.00 – 11.00                      czwartek: 13.00 – 15.00

wtorek 8.00 – 10.00                                 piątek: 8.00 – 10.00

środa 8.00 – 10.00