1. Загальна інформація / Informacje ogólne

Poniżej informacje dotyczące pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie miasta Gliwice:

Від травня місяця відбулися зміни в обслуговуванні громадян України

Від 4 травня (середи), ідентифікаційний номер (PESEL) громадяни України можуть отримати в кабінеті № 002-003 на партері Гливіцької Міської Ради (Мерії), яка знаходиться за адресою: м. Гливиці, вул. Звиченства, 21, вхід від вулиці Вишинскєго).

В змінених годинах від понеділку 2 (другого) травня  є чинний Міський Пункт Допомоги Україні, за адресою: м. Гливиці, вул. Ясна, 31/ Б. В п’ятницю 6 травня закінчить свою діяльність Міський Пункт Переказу Дарів в Арені Гливиці.

Гливіцька Міська Рада (Мерія), відчинена від понеділку до середи з 8.00 год., до 16.00 год., четверг від 08.00 год., до 17.00 год. та п’ятниця від 8.00 год., до 15.00 год.

На сайті  bip.gliwice.eu  можна взяти спеціальну заяву про наділення ідентифікаційного номеру (Pesel) в зв’язку з конфліктом на території України (посилання: Віртуальний Офіс Обслуговування/Заяви). Заяву потрібно заповнити на латинській мові і особисто зареєструвати. Від кожної особи, яка досягла 12 років, будуть взяті відбитки пальців. Діти, віком до 12 років не повинні бути присутніми під час заповнення заяви. Винятком є якщо дитина, не досягла дванадцятирічного віку не має інших документів, які підтверджують її особу.

Додатки до заяви (безпомилкові, щоб підтвердити особистість заявника і внести до Ідентифікаційного реєстру:

  1. Фотографія у паперовій біометричній формі, згідно ст. 29 Закону «Про особисті посвідчення», від 6 червня 2010 року. Також, є можливість зробити фотографію в холі Гливицької Міської Ради (Мерії);
  2. Інший документ, проїзний документ з фотографією, відповідно до якого можна встановити особу;
  3. Документ, який підтверджує народження, в випадку, якщо особа не має 18 (вісімнадцяти) років.

В п’ятницю 6 травня Міський Пункт Переказу Дарів закінчить свою діяльність. Від 4 травня до 6 травня громадяни України та особи, які приймають у себе в дому біженців з України, надалі можуть оголошувати себе до Арени Гливиці за матеріальною допомогою (адреса: м. Гливиці, вул. Академіцька, 50, вхід  «Е»). Пунк буде видавати речі, які залишилися на складі.

В травні місяці  надалі буде відчинений  Пункт «Сусідська Допомога», біля ковзанки «Тафля», який здійснює свою діяльність під керівництвом  Англійської Фундації Друзі (Fundację Eugeniusz /Friends). Громадяни України можуть звертатися за допомогою в понеділки, вівторки, четверги та п’ятниці між 10.00 год., та 18.00 год, та суботи від 10.00 год., до 14.00 год.

Od maja zmiany w obsłudze obywateli Ukrainy

Numery PESEL dla obywateli Ukrainy od środy 4 maja będą nadawane w sali nr 002-003 na parterze Urzędu Miejskiego w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21, wejście od ul. Wyszyńskiego). W zmienionych godzinach od poniedziałku 2 maja działa Miejski Punkt Pomocy Ukrainie przy ul. Jasnej 31b. W piątek 6 maja zakończy działalność Miejski Punkt Przekazywania Darów w Arenie Gliwice.

UM w Gliwicach jest czynny od poniedziałku do środy między godz. 8.00 a 16.00, w czwartki od godz. 8.00 do 17.00 i w piątki między godz. 8.00 a 15.00.

Na stronie bip.gliwice.eu można pobrać specjalny wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (zakładka: Wirtualne Biuro Obsługi / Formularze). Należy go wypełnić w alfabecie łacińskim i złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od wszystkich osób, które ukończyły 12 lat, będą pobierane odciski palców. Dzieci poniżej 12 lat nie muszą być obecne podczas składania wniosku, chyba że nie posiadają żadnych dokumentów tożsamości.

Załączniki do wniosku (niezbędne, by potwierdzić tożsamość wnioskodawcy i wprowadzić dane do rejestru PESEL):

  • 1 fotografia w formie papierowej, biometryczna zgodna z art. 29 ustawy 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych – jest możliwość zrobienia prawidłowej fotografii w holu urzędu na parterze;
  • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości;
  • dokument potwierdzający urodzenie – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

W piątek 6 maja Miejski Punkt Przekazywania Darów zakończy działalność. Od 4 do 6 maja obywatele Ukrainy i osoby, które goszczą je w swoich domach, nadal mogą zgłaszać się po wsparcie rzeczowe do Areny Gliwice (ul. Akademicka 50, wejście E). Punkt będzie wydawał te rzeczy, które pozostały w magazynie.

W maju nadal będzie czynny punkt przekazywania darów „Sąsiedzka Pomoc” na lodowisku Tafla (ul. Akademicka 29), prowadzony przez Fundację Eugeniusz & Friends. Obywatele Ukrainy mogą zgłaszać się po wsparcie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki między godz. 10.00 a 18.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 14.00.

PPU - koniec działalności UA

 

PPU - koniec działalności PL

 

 

Informacja jak przekazywać dary dla Ukrainy

Poniżej odnośniki do stron z informacjami dotyczącymi pomocy dla obywateli Ukrainy w języku polskim oraz ukraińskim.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Infolinia dla obywateli Ukrainy

Śląski Urząd Wojewódzki – Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Ulotki Informacyjne:

Пункти реєстрації на території Воєвудства Сілезького:

  • інформаційний пункт, Вокзальна станція РКР. Катовіце, площа Віхельма Шевчика, 2
  • Міський Центр Культури в Катовіцах, Площа Парламенту Cілезького, 2

Punkty recepcyjne na terenie województwa śląskiego:

  • Punkt informacyjny Dworzec PKP Katowice, plac Wilhelma Szewczyka 2
  • Miejskie Centrum Kultury w Katowicach, plac Sejmu Śląskiego 2