8. Юридична допомога / Pomoc prawna

Безкоштовна допомога

Центр соціального забезпечення в Глівіце повідомляє, що з 04.04.2022 року вони запускаються безкоштовна юридична консультація для людей, які після 23.02.2022 року перевищенамежа укаїни у з’язку з броїним конфліктом, що тривають на її території.

Юридична консультація буде надана кожного понеділка місця з 14:00 до 18:00 у центрі соціального забезпечення в вул. Верхні Вали 9 допомога перекладача. Для того, щоб скористатися безкоштовна правова допомога повина закликати до горячої лінії для реєстрації візиту (Кожен день з 8:30 до 10:30) за номером телефону:  517081054.

Nieodpłatna pomoc prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach informuje, że od dnia 04.04.2022 r., zostają uruchomione bezpłatne porady prawne dla osób które po dniu 23.02.2022r., przekroczyły granicę Ukrainy
w związku z trwającym na jej terenie konfliktem zbrojnym.

Porady prawne udzielane będą w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14: 00 do 18:00
w Ośrodku Pomocy Społeczne przy ul. Górnych Wałów 9 w asyście tłumacza. W celu skorzystania z Nieodpłatnej Pomocy Prawnej  powinno się zadzwonić na infolinię w celu rejestracji wizyty (codziennie od 8:30 do 10:30) pod numerem telefonu: 517081054.