Психологічна та емоційна підтримка громадян України / Wsparcie psychologiczne i emocjonalne dla obywateli Ukrainy

Центр Кризисового Втручання місті  Глівіцах  надає безкоштовну психологічну допомогу громадянам України, які перебувають на території міста Глівіце та підтримку  в тяжких життєвих ситуаціях.

Психологічна допомога та консультація надаються  польською та англійською мовами в наступний спосіб:

  • цілодобово зателефонувавши за номером телефону 510 230 115
  • стаціонарнє в приміщенні Центру Кризисового Втручання, яке знаходиться в місті Gliwice, ulica Sikorskiego 134, до 19.00 год.
  • в місці тимчасового проживання особи, яка перебуває у тяжкій життєвій ситуації.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach udzieli obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie Gliwic bezpłatnej pomocy w zakresie wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa dotyczącego sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne i emocjonalne  udzielane jest w języku polskim i angielskim w następujący sposób:

  • telefonicznie pod całodobowym numerem kontaktowym 510 230 115,
  • stacjonarnie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gliwicach,  zlokalizowanym  w Gliwicach przy ul. Sikorskiego 134, codziennie do godziny 19.00,
  • w miejscu pobytu osoby w znajdującej się potrzebie, po ustaleniu terminu udzielenia wsparcia.