Додаткова підтримка біженцям із України / Dodatkowe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) пропонує фінансову допомогу до 2 500 злотих на місяць. Програма скерована на тих, хто залишив Україну після 24 лютого, натомість розмір підтримки залежить від кількості членів родини.

Програма фінансової допомоги УВКПЛ скерована на забезпечення базових потреб людини до моменту працевлаштування або отримання соціальної допомоги. Допомога адресована біженцям із України, які можуть отримувати 700 злотих на місяць протягом не менше трьох місяців.

ВАЖЛИВО! Родини повинні зареєструватися на одному бланку. Під «родиною» слід розуміти: доросла особа, подружжя або співмешканець(-ка), діти до 18 років. Друга і наступні особи отримують по 600 злотих на місяць. Підтримка виплачується з розрахунку на 4 членів родини.

Підтримка надається у пунктах реєстрації, організованих УВКПЛ. На даний момент центри знаходяться у Варшаві (ul. Kamionkowska 11) та Кракові (Tauron Arena, ul. Lema 7). Перед особистим візитом до пункту реєстрації, слід записатися на сайті help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy. Під час візиту мають бути присутні всі члени родини. Також треба буде надати всі документи, які посвідчують особу, й документи, які підтверджують в’їзд до Польщі 24 лютого або пізніше. Гроші можна отримати у банкоматі з використанням коду BLIK.

Pomoc finansową nawet do 2,5 tys. zł miesięcznie oferuje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). Program jest skierowany do osób, które opuściły Ukrainę po 24 lutego, a wysokość wsparcia jest uzależniona od liczby członków rodziny.

Program pomocy finansowej UNHCR ma na celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb do czasu znalezienia pracy lub otrzymania pomocy społecznej. Jest adresowany do uchodźców z Ukrainy, którzy mogą otrzymać 700 zł miesięcznie przez co najmniej trzy miesiące.

Uwaga! Rodziny powinny rejestrować się na jednym formularzu. Pod pojęciem „rodziny” są rozumiani: osoba dorosła, współmałżonek lub partner cywilny, dzieci do 18 lat. Druga i następne osoby z rodziny otrzymają 600 zł miesięcznie. Wsparcie jest wypłacane do maksymalnej liczby 4 członków rodziny.

Wsparcie jest udzielane w punktach rejestracji prowadzonych przez UNHCR. Obecnie centra znajdują się w Warszawie (ul. Kamionkowska 11) i Krakowie (Tauron Arena, ul. Lema 7). Przed przyjazdem do punktu rejestracyjnego trzeba umówić wizytę na stronie help.unhcr.org/poland/pl/informacje-dla-osob-pochodzacych-z-ukrainy. Podczas wizyty muszą być obecni wszyscy członkowie rodziny. Wymagane jest także okazanie dokumentów tożsamości i dokumentów potwierdzających wjazd do Polski 24 lutego lub później. Pieniądze będzie można wypłacać z bankomatu za pośrednictwem BLIK-a.