Прийняття біженця може бути подана / Przyjęcie uchodźcy – można składać wnioski

aktualizacja informacji UA

40 zł za osobę dziennie to  kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wnioski o wypłatę w naszym mieście przyjmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.

Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu.

Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie zaktualizowano 29 kwietnia w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000941.

Wypełnione wnioski w  Gliwicach można składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, tel. 32/239-11-19, zgm@zgm.gliwice.eu):

  • osobiście od poniedziałku do środy między godz. 7.30 a 15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 17.00, w piątki między godz. 7.30 a 14.00;
  • wysyłać pocztą tradycyjną albo na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej opublikował szczegółowy poradnik, jak prawidłowo złożyć wniosek (klik).

źródło: gliwice.eu

PLN 40 за особу на день – це сума, пов’язана з наданням житла та їжі громадянам України. Заявки на оплату в нашому місті приймають житловий завод у Глівіце.Вигода нагороджується протягом періоду метрання, ніж 120 днів для фактичного надання житла та обіду особи, яка перевищила польсько-український кордон з 24 лютого і сплатив знизу.Візерунок VMIOS, на підставі якої виплата буде виплачено 16 березня у регулюванні міністра внутрішніх справ та адміністрації

Завершені висновки в Глівіце можуть бути подані на кафедрі житла (Пл. Війна інвалідів 12 тел. 32/239-11-19, zgm@zgm.gliwice.eu): Особисто з понеділка по середу між 7.30 і 15.30, по четвергах 730 до 17.00, у п’ятницях між 7.30 і 14.00Надішліть традиційну пошту або на випадок доставки EPUAP
Кожне застосування, відповідно до регулювання Міністерства внутрішніх справ, буде розглянуто протягом одного місяця з її подання.

40 zł za osobę dziennie to  kwota z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wnioski o wypłatę w naszym mieście przyjmuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.Świadczenie jest przyznawane za okres nie dłuższy niż 120 dni za faktyczne zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę od 24 lutego br. i jest wypłacane z dołu.Wzór wniosku, na podstawie którego będzie wypłacane świadczenie opublikowano 16 marca w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wypełnione wnioski w  Gliwicach można składać w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej (pl. Inwalidów Wojennych 12, tel. 32/239-11-19, zgm@zgm.gliwice.eu):

  • osobiście od poniedziałku do środy między godz. 7.30 a 15.30, w czwartki od godz. 7.30 do 17.00, w piątki między godz. 7.30 a 14.00;
  • wysyłać pocztą tradycyjną albo na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Każdy wniosek, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od jego złożenia.