Ринок праці- допомога для України / Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

У службі зайнятості запустили нову вкладку для біженців з України <<Ринок праці- допомога для України>>

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Вкладка містить три інформаційні блоки:

  • ринок праці Польщі,
  • допомога инших сферах,
  • ринок праці в Європейському Союзі.

Вкладка буде постійно оновлюватися і доступна українською мовою.
Останніми днями на сайті PSZ www.psz.praca.gov.pl встановлено автоматичний перекладач, який перекладає на 4 мови( англійською, білоруську, російську та українську) вміст усіх вкладок на сайті PSZ (крім текстів, які є графічними).
Якщо файли додаються до PSZ vortal, вони залишаються в оригінальній мовній версії, на якій вони були опубліковані.

Na wortalu publicznych służb zatrudnienia została uruchomiona nowa zakładka adresowana do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

  • rynek pracy w Polsce,
  • pomoc w innych obszarach,
  • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji językowej ukraińskiej
W ostatnich dniach na wortalu PSZ www.psz.praca.gov.pl został zainstalowany tłumacz automatyczny, który tłumaczy na 4 języki (angielski, białoruski, rosyjski i ukraiński) zawartość wszystkich zakładek na wortalu PSZ (oprócz tekstów, które są grafikami).
Jeżeli na wortalu PSZ podłączone są pliki, to pozostają one w oryginalnej wersji językowej, w której zostały opublikowane.