12. Допомога громадянам України з інвалідністю з метою забезпечення медичними виробами/ Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami

Державний фонд реабілітації неповносправних PFRON (ДФРН) пропонує допомогу з фінансування необхідного власного внескуна придбання або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення.
Громадянин України з інвалідністю може отриматицю допомогу за Модулем I програми PFRON (ДФРН) “Допомога громадянам України з інвалідністю”.

КОМУ МОЖЕ СКОРИСТИСЯ ДОПОМОГА?

Громадянин України з інвалідністю, який відповідає наступним умовам:

 • перебування на території Республіки Польща вважається законним, відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави
 • наявність документів, що підтверджують 1-2 групу інвалідності, виданих за українською системою листування інвалідів (у разі відсутності таких документів достатньо письмової заяви про наявність посвідчення).

У випадку з дітьми достатньо заяви опікуна про те, що вони мають такий документ, виданий дітям за українською системою оформлення інвалідності.

ЩО ВКЛЮЧАЄ ФІНАНСОВА ДОПОМОГА?

Грошова допомога людям з інвалідністю з України надається у вигляді пільги на фінансування необхідного власного внеску на придбання або ремонт медичних виробів,
що видаються на замовлення, зазначених у Постанові МОЗ від 29 травня 2017 року про перелік медичних виробів, що видаються на замовлення.

Що таке медичні вироби?

Медичні вироби включають, наприклад, протези, ортопедичні пристрої та ортези, інвалідні візки, палиці, милиці, ходунки, ортопедичне взуття, інфузійні набори для
індивідуальних інсулінових помп, підгузки для дорослих, катетери, стомічні пристрої.

ЧИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ВАРТІСТЬ МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ?

Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні надає право на повернення коштів за поставку медичних виробів громадянам України,
які прибули до Польщі внаслідок агресії Росії, на тих самих умовах, на яких мають право застраховані особи.
Таким чином, певні категорії осіб мають право на відшкодування вартості медичних виробів, призначених лікарем або іншими уповноваженими особами.

Як отримати замовлення на медичні вироби?

Замовлення на вироби медичного призначення зазвичай видає лікар, а також медична
сестра, акушерка, фізіотерапевт або інші уповноважені особи.

Який термін дії замовлення?

Замовлення на вироби медичного призначення можуть бути видані максимум на 12 місяців.
Деякі продукти, наприклад, підгузники, доступні щомісяця. Замовлення на них можуть бути видані більше ніж на один місяць. Придбати їх можна частинами – до ліміту
замовлення або повністю (стосується таких товарів, як катетери, підгузники тощо).

Хто підтверджує замовлення на вироби медичного призначення?

Замовлення може підтвердити:

 • лікар або інша особа, уповноважена видавати замовлення,
 • будь-яке відділення Національного фонду здоров’я (НФЗ), якщо лікар не може цього зробити.

Якщо на замовленні є штрих-код – ви можете відразу відправитися в пункт, де хочете купити або відремонтувати медичний прилад. Якщо в замовленні немає штрих-коду –
необхідно підтвердити замовлення в обласному відділенні Національного фонду охорони здоров’я.
Контактні дані воєводських відділень Національного фонду охорони здоров’я можна знайти тут:
www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

Де купити медичні вироби ?

Придбати медичні вироби можна в пунктах, які мають угоду з НСЗУ на забезпечення постачанням в медичних приладах. Найчастіше це медичні магазини або аптеки.

Товари можуть відрізнятися за ціною та якістю. Ви можете вибрати продукт, дорожчий за ліміт відшкодування, і сплатити різницю між ціною брутто продукту та сумою відшкодування. Будь-яка точка, яка має угоду від НСЗУ на постачання медичних виробів, повинні мати хоча б один товар у групі за граничною ціною.

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ ВІД PFRON – ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МОДУЛІ ТА ПРОГРАМІ?

Для отримання допомоги необхідно подати заяву з необхідними документами.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

До заяви необхідно додати:

 • копія листка непрацездатності або, за відсутності документа, письмова заява
 • рахунок-фактура із зазначенням суми, сплаченої за медичним страхуванням (NFZ) та суми франшизи, а також копія оформленого замовлення на поставку ортопедичних виробів та допоміжних засобів, підтверджена постачальником послуг, що виконує замовлення „відповідно до оригінальний”
 • копія сертифіката про надання польського ідентифікатора PESEL

Програма реалізується до 31 грудня 2022 року

PFRON oferuje pomoc w sfinansowaniu wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu PFRON pod nazwą „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością spełniający następujące warunki:

 • pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • posiadanie dokumentów potwierdzających I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (w przypadku jego braku wystarczy pisemne oświadczenie o posiadaniu orzeczenia).

W przypadku dzieci wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

CO OBEJMUJE POMOC FINANSOWA?

Pomoc finansowa osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy udzielana jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

CO TO SĄ WYROBY MEDYCZNE?

Wyroby medyczne to np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pielucho- majtki, cewniki, sprzęt stomijny.

CZY KOSZTY WYROBÓW MEDYCZNYCH SĄ REFUNDOWANE?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznaje prawo do refundacji zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują osobom ubezpieczonym.

Osobom uprawnionym przysługuje więc refundacja wyrobów medycznych, na które zlecenie wystawi lekarz lub inne osoby uprawnione.

JAK OTRZYMAĆ ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE?

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna,
fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.

JAKI JEST OKRES WAŻNOŚCI ZLECENIA?

Zlecenia na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Możesz je kupić w częściach – do wyczerpania limitu ze zlecenia lub w całości (dotyczy wyrobów typu cewniki, pieluchomajtki, itp.).

KTO POTWIERDZA ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE ?

Zlecenie może potwierdzić:

 • lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia,
  dowolny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ:
www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz

GDZIE KUPIĆ WYROBY MEDYCZNE ?

Wyroby medyczne można zakupić w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki.

Produkty mogą różnić się ceną i jakością. Można wybrać wyrób droższy niż limit refundacji i dopłacić różnicę między ceną brutto wyrobu a kwotą refundacji. Każdy punkt, który ma umowę
z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, musi mieć przynajmniej jeden produkt w grupie w cenie limitu.

JAK OTRZYMAĆ POMOC ZE ŚRODKÓW PFRON – ŚWIADCZENIE W MODULE I PROGRAMU?

Aby otrzymać pomoc należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub w przypadku braku dokumentu pisemne oświadczenie
 • fakturę określającą kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) oraz kwotę udziału własnego wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie „za zgodność z oryginałem”
 • kopię zaświadczenia o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL

Program realizowany do  31 grudnia 2022 roku.